Fins Ara!
Un Proyecto Social

Fins Ara neix l'any 2019 a la ciutat de Barcelona a partir d'una realitat social preocupant. Una realitat que encara ens confronta, fa mal i incita a treballar, en nom d'una societat més justa, diversa i inclusiva.

 

Les nostres trajectòries professionals en l'àmbit del tercer sector ens van acostar a col·lectius invisibilitzats per a gran part de la població. Un d'ells és el col·lectiu de persones majors en situació d'aïllament involuntari i solitud no desitjada. El contacte quotidià amb aquestes persones, ens va permetre comprendre l'existència d'aquestes realitats i reconèixer que representen un desafiament encara major per a aquelles amb dificultats de mobilitat, especialment per als qui resideixen en edificis sense ascensors o amb trams escalonats.

Més enllà de la pèrdua de vincles i xarxes socials per motius propis d'envellir, moltes exclusions ocorren per la conjugació de problemes de mobilitat amb problemes d'accessibilitat, impossibles de sortejar a causa d'afeccions freqüents en edats avançades. Això representa un problema per a les persones majors i amb diversitat funcional, veient-se obligades a romandre en solitud, i a limitar els seus espais i vincles per habitar en finques sense ascensor. Les barreres arquitectòniques coarten la seva llibertat i l'exercici real del Dret a la Ciutat.

Això va ser el que va motivar el naixement de Fins Ara, en tant projecte amb vocació social orientat a combatre les barreres arquitectòniques i proposar alternatives innovadores enfront dels problemes d'accessibilitat i mobilitat.

L'afany per universalitzar els nostres serveis ens va impulsar a presentar-nos a diverses subvencions públiques i privades, i a col·laborar amb entitats sense ànim de lucre, a fi de poder arribar a aquelles persones que necessiten solucions, però que manquen de recursos econòmics.

Així va ser que, des de 2020, ens hem postulat a diverses convocatòries, obtenint les següents subvencions:

Projectes i subvencions

Des de l'any 2022 col·laborem amb el programa Baixem al Carrer, una iniciativa de la Coordinadora d'Enitats del Poble-sec. El programa va néixer en 2009 i es dedica a assistir a persones majors que corren el risc d'aïllar-se en les seves llars a causa de problemes de mobilitat reduïda o barreres arquitectòniques. Gràcies al voluntariat, professionals i ajudes tècniques com les cadires pujaescales portàtils, aquestes persones poden gaudir del seu barri i ciutat en companyia. Baixem al Carrer també fa costat a persones majors en residències que manquen d'una xarxa social per a sortir.

El seu objectiu principal és combatre l'aïllament, la solitud, l'edatisme, el maltractament cap a les persones majors i la bretxa digital, fomentant que els participants enforteixin els seus llaços amb la comunitat.

Si vols saber més pots accedir a la web del programa:

People Fixing the World

També pots escoltar el podcast People Fixing the World de la BBC, en el qual vam tenir l'honor de participar. Punxa aquí per a accedir al podcast:
Making life easier for older people

També durant el 2022, en col·laboració amb l’Associació Educativa Xera i amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria de "Subvencions per a programes d'interès general amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'IRPF", duem a terme un projecte més ambiciós que els realitzats prèviament.

Continuem oferint el servei d'ascens i descens d'escales per a persones majors amb mobilitat reduïda, però a més proporcionem espais per a activitats grupals i introduïm nous eixos d'intervenció. D'aquesta manera, vam poder continuar combatent les situacions de solitud no desitjada i aïllament involuntari.

Les activitats grupals van ser trobades entre persones majors que presentaven dificultats de mobilitat i persones majors autònomes. L'objectiu era fomentar el diàleg, la cooperació i la construcció de teixit social, a l'efecte de combatre processos d'exclusió. En els espais grupals, vam proposar temes d'interès social -especialment aquells que afecten directament la població major- amb l'objectiu de crear un document que reflectís les veus de les persones majors. Volíem conèixer què tenia per a dir aquest col·lectiu, les veus del qual solen ser silenciades.

Així mateix, les persones participants van poder gaudir d'activitats culturals gràcies al programa Apropa Cultura. Creiem necessari destacar que totes i tots ens beneficiem de la riquesa de l'intercanvi intergeneracional durant el desenvolupament del projecte.

L'any 2021 iniciem la col·laboració amb l’Associació Educativa Xera. D'aquesta col·laboració va sorgir el Projecte Fins Ara, inicialment finançat per L'Ajuntament de Barcelona en la seva “Convocatòria General de Subvencions” i per la Diputació de Barcelona en el marc de les “Subvencions per a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials”.

Aquests fons públics ens van permetre contribuir a un envelliment actiu, combatre situacions de solitud no desitjada i aïllament involuntari, garantir l'accessibilitat i Dret a la ciutat a un nombre específic de participants, i promoure l'enriquiment de l'entramat social de Barcelona.

Aquesta subvenció ens va permetre:

En el mateix any i també en col·laboració amb l’Associació Educativa Xera, vam obtenir la subvenció per a la “Promoció de l'autonomia personal i atenció a l'envelliment, a la discapacitat i a la malaltia” de l'Obra Social Fundació La Caixa.

Fins Ara va ser un agent col·laborador en el projecte titulat Projecte personal d'acompanyament amb suport tècnic, l'objectiu principal del qual es va orientar a millorar la qualitat de vida laboral, personal i familiar de les persones amb diversitat funcional i dels seus cuidadors, mitjançant un suport professional especialitzat.

El projecte va oferir 150 hores d'atenció directa a un màxim de 50 persones. Se li va brindar atenció a persones amb diversitat funcional de diferents franges d'edat.

L'any 2020, vam obtenir la subvenció de la convocatòria de “Subvencions per a afavorir l'autoocupació de joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En aquest punt, destaquem i agraïm a l'ONG Acció Contra la Fam qui ens va incentivar, va orientar i va acompanyar a presentar-nos a la convocatòria. Gràcies als fons d'aquesta subvenció vam poder obtenir la nostra primera cadira pujaescales portàtil i donar-li inici a l'emprenedoria.