POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ

  1. 1. DRET DE DESISTIMENT

Tens la possibilitat de cancel·lar la teva comanda en un termini de 14 dies naturals des de la recepció dels articles o des de la signatura del contracte en el cas de contractes de servei, sense necessitat de cap justificació, tret que s'apliquin algunes de les excepcions detallades més endavant.

Per exercir aquest dret, ens has de notificar la teva decisió de cancel·lar la comanda i procedir a la devolució de l'article seguint les instruccions i fent servir el formulari proporcionat al final d'aquest document. La devolució s'ha de fer a la següent adreça: FINS ARA. AVINGUDA DEL COLL DEL PORTELL 88, PRINCIPAL 2n, 08024 BARCELONA. No es considera completada la devolució de l'article fins que el rebem a l'adreça especificada. Per obtenir informació addicional sobre aquest procés, si us plau, contacta amb nosaltres a través del telèfon: 612 46 63 62.

Et reemborsarem el preu de l'article i les despeses d'enviament ordinàries corresponents a l'opció més econòmica disponible en un termini màxim de 14 dies després de rebre la notificació de cancel·lació. Utilitzarem el mateix mètode de pagament que vas utilitzar en la transacció inicial, tret que acordem expressament un altre mitjà. Ens reservem el dret de retenir el reemborsament fins a rebre els articles retornats o fins que ens proporcionis prova de la seva devolució, el que passi primer.

Els costos directes de devolució dels articles aniran a càrrec teu, i seràs responsable de qualsevol disminució en el valor dels béns retornats a causa de manipulacions que no siguin necessàries per determinar la seva naturalesa, característiques i funcionament.

AVÍS: EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

El dret de desistiment no s'aplica a la devolució dels articles següents, entre d'altres:

  • Articles que no puguin ser retornats per raons higièniques o de salut pública si han estat desprecintats després del lliurament (per exemple, productes cosmètics).
  • Articles peribles o susceptibles de caducar ràpidament (per exemple, aliments o productes amb data de caducitat).
  • Enregistraments de so o vídeo precintades, o programari segellat, si han estat desprecintats després del lliurament.
  • Articles personalitzats.
  • Serveis ja prestats íntegrament, si has acceptat l'inici de la prestació del servei i la renúncia al dret de desistiment una vegada iniciada aquesta prestació.
  • Contingut digital (com aplicacions, programari, llibres electrònics, arxius MP3, etc.) no subministrat en un suport material tangible (per exemple, CD o DVD), si n'has consentit l'execució immediata i renunciat al dret de desistiment des d'aquell moment.
  • Visites de reparació o manteniments urgents.

 

2.GARANTIA DE DEVOLUCIÓ VOLUNTÀRIA

A més dels drets legals, oferim una garantia de devolució voluntària. Pots retornar els productes adquirits en aquesta botiga online dins dels 20 dies naturals següents a la recepció, sempre que estiguin en les mateixes condicions en què van ser rebuts, llevat que alguna de les excepcions esmentades sigui aplicable.

Si retorneu productes d'acord amb aquesta garantia de devolució voluntària, us reemborsarem el preu de compra del producte, però no les despeses d'enviament inicials. Hauràs d'assumir el risc i els costos de transport de la devolució. Aquesta garantia de devolució no afecta els teus drets legals ni el dret de desistiment prèviament descrit, ni qualsevol garantia postvenda que es pugui aplicar al producte.

 

MODEL DE COMUNICACIÓ DESISTIMENT

A: FINS ARA, amb adreça a l’AVINGUDA DEL COLL DEL PORTELL 88 PRINCIPAL 2n, 08024 BARCELONA, EMAIL: HOLA@FINSARA.CAT

De

notifico el desistiment de la meva comanda respecte dels següents productes:___________________________________________________________

Número de comanda o factura:__________________________________________

Comanda realitzada el dia/rebut el dia:____________________________________

Adreça postal:________________________________________________________

L'adreça de correu electrònic associada al vostre compte en aquesta botiga és:_________________________________________________________________

Signatura i Data:

———————————————————

Un cop hagis omplert el formulari si us plau envia'l a: hola@finsara.cat

A més de l'anterior, ens has de tornar l'article(s) per permetre'ns processar el teu reemborsament, amb les condicions establertes.